Bewerbungscoaching für ukrainische Mitbürger*Innen zum Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt

Sie kommen aus der Ukraine, suchen einen Job in Deutschland und benötigen Hilfe bei Ihrer Bewerbung? In unserem individuellen Bewerbungstraining erarbeiten Sie gemeinsam mit einem persönlichen Coach Ihr perfektes Bewerberprofil. Dabei besteht das Hauptziel des Coachings darin, Ihre Ängste rund um die Jobsuche zu minimieren, Sie über interkulturelle Unterschiede im Arbeitskontext aufzuklären und eine Arbeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu finden, die Ihren Vorstellungen und Fachkompetenzen entspricht.
Ви з України, шукаєте роботу в Німеччині та потребуєте допомоги з поданням заявки? Під час нашого індивідуального навчання ви створите свій ідеальний профіль апліканта разом із особистим тренером. Основна мета коучингу – мінімізувати ваші страхи щодо пошуку роботи, проінформувати вас про міжкультурні відмінності в робочому контексті та знайти роботу на німецькому ринку праці, яка відповідає вашим уявленням і професійним навичкам.

Coaching in russischer/englischer Sprache –
Коучинг російською/англійською мовами

Bei Karriere.Haus gibt es erfahrene Jobcoaches, die Russisch und Englisch sprechen. So kann das Coaching durchgeführt werden, auch wenn Ihre Deutschkenntnisse noch nicht perfekt sind. 

У Karriere.Haus працюють досвідчені інструктори з праці, які володіють російською та англійською мовами. Таким чином, коучинг можна проводити, навіть якщо ваші знання німецької ще не ідеальні.

Flexibler Coaching-Start
Гнучкий початок навчання

Ihr Gutschein läuft bald aus? Keine Sorge! Wir tun alles in unserer Macht stehende, um Ihnen zeitnah mindestens zwei Termine pro Woche für die gesamte Coaching-Dauer anzubieten.

Термін дії ваучера закінчується? Нічого страшного! Ми робимо все, що в наших силах, щоб запропонувати вам принаймні дві зустрічі на тиждень протягом усього періоду коучинга.

 Präsenz- und Online-Format
Очний та онлайн формати

In Berlin, Dresden, Leipzig oder Gera bieten wir Coaching vor Ort an. Alternativ steht Ihnen unser ortsunabhängiges Online-Bewerbungscoaching zur Verfügung.

Ми пропонуємо коучинг на місці в Берліні, Дрездені, Лейпцигу та Гері. Крім того, ви можете скористатися нашим онлайн-інструктажем щодо застосування програми, який не залежить від місця розташування.

Kostenloses AVGS-Coaching zum Aufzeigen beruflicher Perspektiven für ukrainische Geflüchtete – Безкоштовний коучинг AVGS, щоб показати кар’єрні перспективи для українських біженців

Sicherlich ist die Arbeitssuche in einem fremden Land nichts, was leicht von der Hand geht. Genau deswegen bieten wir speziell für ukrainische MitbürgerInnen ein individuelles Coaching rund um den deutschen Bewerbungsprozess an. Звичайно, шукати роботу за кордоном нелегко. Саме тому ми пропонуємо індивідуальні коучинги з усіх аспектів процесу подачі заявки в Німеччині, особливо для громадян з України.

Im Einzelcoaching geht es vor allem darum, Ihre beruflichen Ziele zu definieren, Sie bestmöglich auf das Arbeitsleben in Deutschland vorzubereiten und Sie erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Індивідуальний коучинг — це перш за все визначення ваших професійних цілей, якомога найкраща підготовка до трудового життя в Німеччині та успішна інтеграція на німецькому ринку праці.

Sie erhalten die Möglichkeit, alle Ihre Fragen rund um notwendige Unterlagen, branchenspezifische Jobportale sowie anstehende Vorstellungsgespräche zu klären. Gemeinsam erarbeiten wir einen konkreten Plan, der Sie zum gewünschten Job führt. Окрім аналізу вашої попередньої кар’єри, ми дуже уважно розглядаємо ваші професійні інтереси, спеціальні навички та кваліфікацію, яку ви здобули. Крім того, ми розглядаємо ваше резюме, фотографію заявки, а також ваші рекомендації та сертифікати.

Mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (kurz AVGS) ist die Teilnahme an unserem Bewerbungscoaching für ukrainische MitbürgerInnen kostenfrei. Das heißt, das Coaching wird durch eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter gefördert, sodass für Sie keine Kosten entstehen. Den AVGS-Gutschein können Sie beantragen, wenn Sie arbeitslos bzw. arbeitssuchend gemeldet sind. 

З ваучером на активацію та розміщення (скорочено AVGS) участь у цьому тренінгу є безкоштовною. Це означає, що коучинг фінансується агенцією з працевлаштування або центром зайнятості, тож ви не несете жодних витрат. Ви можете подати заявку на отримання ваучера AVGS, якщо ви зареєстровані як безробітні або шукаєте роботу.

INHALTE FÜR IHR PERSÖNLICHES BEWERBUNGSCOACHING –
Зміст для вашого особистого тренінгу із застосування

Die Coachinginhalte hängen von Ihren individuellen Wünschen, Ihrer Situation sowie Ihren bisherigen Erfahrungen ab. Diese können deshalb variabel zusammengestellt werden. In jedem Fall liegt der Fokus vom Bewerbungscoaching für ukrainische MitbürgerInnen darauf, eine effektive Bewerbungsstrategie für Ihre persönliche Jobsuche zu entwickeln. 
Зміст коучингу залежить від ваших індивідуальних побажань, вашої ситуації та вашого попереднього досвіду. Таким чином, їх можна поєднувати по-різному. У будь-якому випадку, у центрі уваги коучингів із процевлаштування для українських громадян – розробка ефективної стратегії особистого звернення для пошуку роботи.

Thema 1

Analyse der aktuellen Bewerbersituation – Аналіз поточної ситуації заявника

Im Rahmen der Potential- bzw. Ist-Analyse beschäftigen wir uns damit, was bereits da ist. Es geht darum, festzuhalten, 

-> welche Ausbildungen / Weiterbildungen Sie absolviert haben
-> wo und als was Sie bereits angestellt waren
-> was für Aufgaben Sie konkret hatten 
-> welche Stärken / Kompetenzen Sie besitzen
-> welche Wünsche / Motivation / Ziele Sie im beruflichen Kontext haben

У рамках потенційного та фактичного аналізу ми керуємось наступними данними:

-> яке навчання/додаткову освіту ви пройшли
-> де і ким ви вже працювали
-> які конкретні завдання ви виконували
-> якими сильними сторонами/уміннями ви володієте 
-> які бажання / мотивація / цілі у вас є в професійному контексті

Thema 2

Anpassung des Lebenslaufes an die deutschen Standards -Адаптація CV до німецьких стандартів

In diesem Schritt kümmern wir uns um die Erstellung bzw. Optimierung Ihres Lebenslaufs. Gemeinsam mit Ihrem Coach erarbeiten Sie die inhaltliche Struktur für eine übersichtliche Darstellung aller Tätigkeiten, die Sie bis dato ausgeübt haben. На цьому кроці ми подбаємо про створення та оптимізацію вашого резюме. Разом зі своїм тренером ви розробите структуру змісту для чіткого представлення усіх видів діяльності, які ви проводили на сьогоднішній день.

In erster Linie hilft das dabei, sich bewusst zu werden, was Sie alles bereits gemacht haben. Anschließend sortieren wir einzelne Bausteine aus, die für Ihre berufliche Zukunft in Deutschland von Bedeutung sein können. Diese wandeln wir in Ihre persönliche Selbstvermarktungsstrategie in Ihrer Vita um. Перш за все, це допомагає усвідомити те, який досвід ви вже маєте. Потім ми сортуємо окремі компоненти, які можуть бути важливими для вашого професійного майбутнього в Німеччині. Ми перетворюємо це на вашу особисту маркетингову стратегію у вашому резюме.

Durch die Darstellung der beruflichen Fähigkeiten und Erfolge erschließt sich für potentielle Arbeitgeber der Nutzen, den Ihre Kandidatur einem Unternehmen bieten kann. Вигідно представляючи ваші професійні навички та успіхи, потенційні роботодавці бачать переваги вашої кандидатури для компанії.

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter und erklären Ihnen die Besonderheiten im Sozialsystem Deutschlands:

-> Grundlagen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
-> Registrierung der Universitätsabschlüsse über das Anabin-Portal
-> Informationen zur Berufsanerkennung in Deutschland
-> Lohn und Sozialabgaben – das muss ich bei Gehaltsverhandlungen wissen

Але ми йдемо ще далі і пояснюємо особливості соціальної системи Німеччини:

-> Основи Закону про кваліфікаційну імміграцію
-> Оформлення дипломів про вищу освіту через портал Anabin
-> Інформація про професійне визнання в Німеччині
-> Заробітна плата та внески на соціальне страхування – це вам потрібно знати під час переговорів щодо зарплати

Thema 3

Einführung in den Bewerbungsprozess in Deutschland – Знайомство з процесом подачі заявки в Німеччині

Bei diesem Punkt geht es darum, typische Abläufe für den erfolgreichen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu verstehen. Hierbei dreht sich alles um solche Fragen wie

-> Wo finde ich passende Jobangebote in meiner Branche?
-> Wie lese ich offene Stellenanzeigen richtig?
-> Worauf habe ich dabei zu achten? 
-> Was muss aus meiner Bewerbungsmappe hervorgehen?
-> Wo muss ich meine Unterlagen hinschicken?
-> Mit wie viel Wartezeit ist in einem Bewerbungsverfahren zu rechnen?

Цей пункт стосується розуміння типових процесів успішного входження на німецький ринок праці. Це все про такі питання, як

-> Де я можу знайти відповідні пропозиції роботи в своїй галузі?
-> Як правильно читати вакансії?
-> Чого я повинен остерігатися?
-> Що має містити досьє моєї заявки?
-> Куди мені надсилати документи?
-> Скільки часу можна очікувати в процесі подачі заявки?

Thema 4

Stellensuche im Internet / Erstellung fertiger Bewerbungsunterlagen – Пошук роботи в Інтернеті / підготовка повної заявки

Gemeinsam schauen wir uns gängige Jobportale sowie Social-Media-Kanäle an, die sich gut für Ihre persönliche Arbeitssuche eignen. Sie erhalten außerdem hilfreiche Tipps für eine effektive Analyse vorhandener Anzeigen. Разом ми розглядаємо загальні портали роботи та канали соціальних мереж, які добре підходять для вашого особистого пошуку роботи. Ви також дізнаєтесь більше порад щодо ефективного аналізу наявних оголошень.

Daraufhin lernen Sie, sämtliche Bestandteile Ihrer Bewerbungsmappe (Lebenslauf, Anschreiben, sowie Zeugnisse) an die ausgesuchten Stellen anzupassen. Потім ви дізнаєтесь, як адаптувати всі частини папки із заявою (резюме, супровідний лист і сертифікати) до вибраної посади.

Thema 5

Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen – Підготовка та супровід співбесід

Damit Sie selbstbewusst und authentisch im Bewerbungsinterview auftreten, bereiten wir Sie mit Hilfe von Rollenspielen und realitätsnahen Interviews gut darauf vor. Ganz konkret beschäftigen wir uns dabei mit

-> Ihrer Selbstpräsentation
-> kritischen sowie unangenehmen Fragen während der Bewerbung
-> Ihrer Körpersprache / Ihrer Außendarstellung
-> Ihrer Fähigkeit, zu argumentieren
-> Gehaltsfragen und Verhandlungen

Щоб ви виглядали впевненими в собі та автентичними на співбесіді, ми добре підготуємо вас за допомогою рольових ігор та реалістичних співбесід. Конкретно ми маємо справу з наступним:

-> ваша самопрезентація
-> критичні та неприємні питання під час подачі заявки
-> Ваша мова тіла/ваш зовнішній вигляд
-> ваша здатність міркувати
-> Вирішуємо питання заробітної плати та ведемо переговори

Thema 6

Kennenlernen von kulturellen Besonderheiten bei Bewerbungen in Deutschland -Знайомство з культурними особливостями при працевлаштуванні в Німеччині

Es gibt sie auf jeden Fall, die Unterschiede in der Mentalität von Osteuropa und Deutschland. Unsere Coaches kennen sich hier bestens aus, sprechen Ihre Sprache und einige haben sogar selbst lange Zeit in osteuropäischen Ländern gelebt. У будь-якому разі відмінності в ментальності Східної Європи та Німеччини є. Наші тренери дуже добре на цьому знаються, говорять вашою мовою, а деякі навіть тривалий час живуть у країнах Східної Європи.

Im Coaching gehen wir darauf ein, was für eine erfolgreiche Kommunikation mit deutschen Personalern wichtig ist, worauf Sie bei Bewerbungsgesprächen achten müssen und wie Sie einen positiven Eindruck hinterlassen können. Під час коучингу ми розглядаємо, що важливо для успішної комунікації з німецькими професіоналами з управління персоналом, на що потрібно звертати увагу під час співбесіди та як ви можете залишити позитивне враження.

Des Weiteren erfahren Sie, welche interkulturellen Unterschiede es in der Kommunikation, Bewerbungskultur sowie im Arbeitsalltag gibt und wie Sie mögliche Missverständnisse dahingehend vermeiden können. Ви також дізнаєтесь, які міжкультурні відмінності існують у спілкуванні, культурі застосування та повсякденній роботі та як уникнути можливих непорозумінь з цього приводу.

Unsere hilfsbereiten & erfahrenen Coaches –
 Наші корисні та досвідчені тренери

Businesscoach Susanne Doenitz

Dr. Susanne Doenitz

Business Coach

- individuelles Karrierecoaching
- Bewerbungstraining
- Job Sourcing
- Outplacement für Manager & Akademiker
- Vorbereitung Assessment-Center

Leipzig
Online
Deutsch, Russisch, Englisch
Thomas Stich

Thomas Stich

Jobcoach & Karriereberater

- Zukunftsorientiertes Karrierecoaching
- Individuelle Berufsorientierung
- Bewerbungscoaching für AkademikerInnen & Führungskräfte
- Unterstützung bei der beruflichen Reflexion & Neuausrichtung
- Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen

Gera
Online
Deutsch, Englisch, Russisch
Businesscoach Viktorija Rakucha

Viktorija Rakucha

Business Coach

- individuelle Karriereberatung
- Bewerbungstraining
- Kommunikationstraining
- Potenzialanalyse
- Stärkenevaluierung

Berlin
Online
Deutsch, Englisch, Litauisch, Russisch
Franziska Opitz

Franziska Opitz

systemischer Coach

- individuelle Karriereberatung
- berufliche Neuorientierung
- Konfliktmanagement
- Kommunikationstraining
- Potenzialanalyse

Dresden
Online
Deutsch, Englisch

In 3 einfachen schritten zum individuellen Coaching –
ЗА 3 ЛЕГКИХ КРОКИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

01

Füllen Sie bitte als erstes unser Kontaktformular aus oder rufen Sie uns direkt unter der Rufnummer 0800 3 44 4 44 5 an. Спочатку заповніть нашу контактну форму або зателефонуйте нам безпосередньо за номером 0800 3 44 4 44 5.

02

Schreiben Sie uns bitte kurz, ob Ihnen ein AVGS-Gutschein vorliegt. Wenn ja, teilen Sie uns bitte den festgelegten zeitlichen Umfang in UE mit. Будь ласка, коротко напишіть нам, чи є у вас ваучер AVGS. Якщо так, будь ласка, повідомте нам вказані терміни в UE.

Geben Sie bitte auch an, in welcher Sprache das Coaching für Sie in Frage kommt. Також вкажіть, якою мовою навчання вам підходить.

03

Nachdem Ihre Anfrage bei uns eingegangen ist, melden wir uns Mo.-Fr. innerhalb der nächsten 24h bei Ihnen, um über Details zum weiteren Vorgehen zu sprechen. Отримавши ваш запит, ми зв’яжемося з вами з понеділка по п’ятницю протягом наступних 24 годин, щоб обговорити деталі подальших дій.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie auch bei der Beantragung eines AVGS-Gutscheines. За потреби ми також допоможемо вам подати заявку на отримання ваучера AVGS.

Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf – Ihre Anfrage ist unverbindlich und kostet Sie nichts.
Не соромтеся зв’язатися з нами – ваш запит не має обов’язкової сили і не коштуватиме вам нічого.

Gern möchten wir in unserem Bewerbungscoaching für ukrainische MitbürgerInnen den UkrainerInnen die Heranführung an die deutsche Arbeitswelt erleichtern und Sie dabei unterstützen, einen Job zu finden, der sie glücklich macht und für ihre berufliche Weiterentwicklung sorgt. 
У нашому тренінгу ми хочемо полегшити українцям знайомство з німецьким середовищем праці і підтримати їх у пошуку роботи, яка принесе їм задоволення та забезпечить їх професійний розвиток.